Kategoria: Praga Pn.
Opublikowano: 22 czerwiec 2013 Odsłony: 6873
Drukuj

 

 

W Warszawie w muszli koncertowej w parku Praskim  odbył się koncert zorganizowany przez biuletyn informacyjny Myśl Praska i Lokal za Kulisami, koncert zespołu Forteca.

Promujący nowa płytę zespołu: Kto dziś upomni się o pamięć

http://www.youtube.com/watch?v=2DxHYhSgJnQ

http://www.youtube.com/watch?v=gM60SzWMrtg

http://www.youtube.com/watch?v=ar2q8Ab9yFA

 

Przedstawiamy foto relacje z koncertu.

koncert forteca_1

Czytaj więcej...
 
Kategoria: Warszawa
Opublikowano: 21 czerwiec 2013 Odsłony: 4010
Drukuj

 

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2013 r.

Piotr Strzembosz

Wiceprezes Zarządu Mazowieckiego

Prawicy Rzeczypospolitej

                                                                                              Pani Hanna Gronkiewicz - Waltz

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl"> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

W sprawie: usług zakupu biletu przez komórkę, zasad i trybu kontroli tak zakupionego biletu w komunikacji zbiorowej na terenie miasta;

W związku ze skargami i informacjami od pasażerów komunikacji miejskiej, jakie dotarły do nas w sprawie aplikacji umożliwiającej zakup biletu w komunikacji miejskiej przez telefon komórkowy oraz nieuprzejmości ze strony kontrolerów biletów, zwracamy się do Pani Prezydent o przesłanie wyjaśnień w sprawie:

- zasad i trybu kontroli biletów zakupionych za pomocą telefonu komórkowego;

- procedury zakupu i ważności tak zakupionego biletu przez pasażera wraz z wyjaśnieniem czasu, w jakim bilet winien zakupić pasażer (przed czy po wejściu do środka transportu zbiorowego);

- trybu odwołania się od kary za niezakupiony w odpowiednim czasie bilet (co ma znaczenie w przypadku, gdy kontroler celowo wpisze inny czas kontroli, a inny jest czas zakupu biletu);

- czy elektroniczny system kasowników w komunikacji miejskiej zapisuje w systemie czas blokady kasownika przez kontrolera i czy jest to możliwe do weryfikacji na życzenie pasażera;

- czy kontroler jest zobligowany każdorazowo dokonać blokady kasownika przed przystąpieniem do czynności kontrolnych;

- prosimy o podanie liczby skarg i odwołań od nałożonych grzywien na pasażerów od momentu wprowadzenia usługi zakupu biletu przez telefon komórkowy (ilość skarg i odwołać ogółem oraz pozytywnie i negatywnie rozpatrzonych).

 

 

 

Z poważaniem

Piotr Strzembosz


komunikacja miejska

Odpowiedż na pismo w załączniku 

 

 

 

 

 

 
Kategoria: Praga Pn.
Opublikowano: 09 czerwiec 2013 Odsłony: 3997
Drukuj

 

Koncert zespołu Forteca
Warszawa Praga Północ
Muszla Koncertowa
w Parku Praskim
22 czerwca 2013 godzina 17.00

 

https://www.facebook.com/events/464030080357644/

 plakat2drukcmyk may

 

Czytaj więcej...
 
Kategoria: Praga Pn.
Opublikowano: 12 czerwiec 2013 Odsłony: 4977
Drukuj

 

Zapraszamy do przeczytania kolejnego numeru Myśli Praskiej.

Wychodząc naprzeciw naszym czytelnikom postanowiliśmy utworzyć nowy dział:

Pytania od czytelników.

 Sawomir Wojdat_2

Gazetka sumpatyków Prawicy Rzeczypospolitej, ale co to takiego ta Prawica Rzeczypospolitej?

 

Prawica Rzeczypospolitej powstała 19 kwietnia 2007 roku.

Jest ugrupowaniem chrześcijańsko-konserwatywnym. Sytuacja w kraju pokazuje, jak istotne jest, by w sferze społeczno-politycznej funkcjonowało takie ugrupowanie, jak Prawica Rzeczypospolitej. By głos w sprawach etyki i moralności oraz w sprawach fundamentalnych dla naszej wiary był słyszalny i mógł oddziaływać na rządzących. By wartości i wiara chrześcijańska, od pokoleń będące fundamentem naszej państwowości i narodowości, nie były poniewierane i lekceważone.

Prawica Rzeczypospolitej wielokrotnie występowała i zajmowała stanowisko w sprawach, które dla partii parlamentarnych nie zawsze były tymi, którymi winny się zająć. Jak choćby obrona polskiej waluty i sprzeciw wobec paktu fiskalnego. Potrzeba wzmacniania wewnętrznego rynku i uporządkowania polityki podatkowej. Wsparcie dla rodzin i dzieci - wydłużenie urlopów macierzyńskich, zmniejszenie podatków dla rodzin wychowujących dzieci. To Prawica Rzeczypospolitej doprowadziła do obowiązującej obecnie ulgi podatkowej dla rodzin z dziećmi. W ostatnim czasie to Prawica Rzeczypospolitej wskazywała na zagrożenia, jakie wynikają z prowadzenia polityki ograniczania godzin lekcyjnych historii czy wprowadzania w przedszkolach nauki o seksie. Zabierała głos w sprawie kształtu i treści nowego podręcznika do nauki życia w rodzinie, zawierającego treści homoseksualne i obce naszej kulturze oraz wartościom.

To Prawica Rzeczypospolitej wskazuje, jakie zagrożenie niesie ze sobą ingerowanie państwa w sferę wychowania dzieci przez rodziców. Prawo rodziców do wychowywania jest prawem niezbywalnym, w które nie można ingerować ustawowo czy politycznie. A obecnie rządzący - bez żadnego poczucia odpowiedzialności społecznej, bez świadomości, że wychowanie należy do najważniejszych składników dobra wspólnego – przyjmują ideologiczne zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), by od wieku przedszkolnego rozbudzać w dzieciach zainteresowania seksualne, tak by w dwunastym roku życia, a więc jeszcze w szkole podstawowej, były gotowe do podjęcia życia seksualnego.

Prawica Rzeczypospolitej z oburzeniem przyjmuje wygłoszone w Sejmie w imieniu premiera rządu wystąpienie minister ds. równouprawnienia, Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz. Pani minister w całości podpisała się pod postulatami politycznego ruchu homoseksualnego, twierdząc, że brak wątków homoseksualnych w nauczaniu szkolnym stanowiłby dyskryminację homoseksualistów. Tymczasem moralna dezaprobata homoseksualizmu nie jest żadną dyskryminacją ani fobią, ale wyrazem norm etyki życia rodzinnego, z których wyrasta cała nasza cywilizacja i które spełniają niezastąpioną rolę w kształtowaniu dobra wspólnego i szacunku dla godności ludzi.

Zdaniem Prezesa Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka, dziś rodzina jest spychana na margines, zwłaszcza rodziny wielopokoleniowe, wielodzietne, również rodziny żyjące z rolnictwa i zamieszkujące tereny wiejskie. Państwo nie stoi na straży rodzin, a dowodem na to stwierdzenie jest ciągła podwyżka podatku VAT, który uderza w nas każdego dnia, podczas codziennych zakupów. Nie artykułów luksusowych, ale tych niezbędnych do funkcjonowania. "Dopóki nie wprowadzimy ulg dla rodzin, nie zmniejszymy podatków, nie możemy mówić w tym kraju o sprawiedliwości" - tłumaczył Marek Jurek.

Prawica Rzeczypospolitej krytycznie odnosi się także do pojęcia suwerenności prezentowanego przez Unię Europejską. Naszym zdaniem, suwerenność każdego z państw członkowskich zaczyna być ograniczana na rzecz "zasady nadzoru nad budżetem". Wspólna waluta (euro) zdaniem Marka Jurka to także utopia, gdyż każde z państw jest inne pod względem rozwoju gospodarczego.

Dziś na każdym polu atakowane i wyśmiewane są wartości i postawy moralne, jakimi kierowali się i jakimi żyli nasi dziadowie i ojcowie. Dziś w imię jedności europejskiej narzuca się nam obce nam rozwiązania w sferze życia rodzinnego, społecznego, polityki gospodarczej i pieniężnej. Zmusza się nas do przyjmowania postaw i zachowań, które już dziś w wielu krajach Europy budzą sprzeciw i niepokój. Bez żadnych ograniczeń atakowany jest Kościół katolicki w kraju - co jest również odzwierciedleniem europejskich trendów. Dlatego tak bardzo ważne jest, by w Polsce te wartości i chrześcijańska wiara oraz ci, którzy ją wyznają, mieli silną reprezentacje polityczną, zdolną rządzić i wpływać na decyzje oraz władze państwowe i samorządowe. By ci wszyscy, którym obecne zdziczenie moralne jest obce i którzy nie godzą się na szarganie i poniewieranie wartości chrześcijańskiej wiary, jednoczyli się pod szyldem Prawicy Rzeczypospolitej.

Załączniki:
Pobierz plik (MYŚL PRASKA nr 12.pdf)Myśl Praska nr 12[Kwartalnik sympatyków Prawicy Rzeczypospolitej]445 Kb
 
Kategoria: Warszawa
Opublikowano: 31 maj 2013 Odsłony: 7001
Drukuj

 

 

Protest odbył się przed kuratoriami w całej Polsce.

W Warszawie pod Ministerstwem Edukacji Narodowej (al. Szucha 25)

31.05.13 1 

Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej - Nie pozwolimy deprawować naszych dzieci!

Jutro Dzień Dziecka. Już za parę godzin obejrzymy festiwal obłudy. Władze – z premierem na czele – będą prześcigać się w wylewnych serdecznościach wobec dzieci i ich rodziców. Będę to robić ludzie, którzy rujnują wysiłek wychowawczy polskich rodzin i edukację polskich dzieci. Będą to robić członkowie rządu, który oficjalnie współpracuje z organizacjami homoseksualnymi, który poleca nauczycielom podręczniki przygotowane przez te organizacje.

Bez żadnego poczucia odpowiedzialności społecznej, bez świadomości, że wychowanie należy do najważniejszych składników dobra wspólnego – rząd ten przyjmuje ideologiczne zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), by od wieku przedszkolnego rozbudzać w dzieciach zainteresowania seksualne, tak by w dwunastym roku życia, a więc jeszcze w szkole podstawowej, były gotowe do podjęcia życia seksualnego.

Tej władzy możemy więc powiedzieć tylko jedno:

Ręce precz od naszych dzieci! Nie sprzedawajcie naszych dzieci dla swoich karier!

(-) Marek Jurek

Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Krzysztof Kawęcki

Wiceprezes ZG Prawicy Rzeczypospolitej

Czytaj więcej...
 

Page 13 of 40

<< Start < poprz. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 nast. > End >>
| + - | RTL - LTR