Kategoria: Warszawa
Opublikowano: 25 sierpień 2012 Odsłony: 2737
Drukuj

 

Przyjdź na protest w obronie wolności zgromadzeń w najbliższy wtorek (28 sierpnia) o godzinie 15:00

 

W Warszawie
Pałac Prezydencki
ul. Krakowskie Przedmieście 46/48

Paac Prezydencki

Zaprotestuj, aby Polska nie wyglądała w ten sposób.

 

 

Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej w sprawie przygotowywanych zmian prawa o zgromadzeniach


Przyjęcie przez Senat projektu zmiany prawa o zgromadzeniach (wbrew wnioskom trzech komisji Senatu o ich odrzucenie, wbrew apelom NSZZ „Solidarność” i licznym protestom organizacji pozarządowych) stanowi bardzo poważne zagrożenie dla wolności debaty i praw opinii publicznej w Polsce.

Wydłużenie czasu zgłaszania manifestacji do sześciu dni praktycznie uniemożliwia opinii publicznej korzystanie z prawa do zgromadzeń w reakcji na bieżącą politykę władz. Obciążenie organizatorów finansową odpowiedzialnością za naruszenia prawa zwalnia zarazem służby publiczne z odpowiedzialności za zapobieganie łamaniu prawa, jak i za ustalenie i karanie konkretnych sprawców tego rodzaju działań. Otwiera to nieograniczone pole dla prowokacji, stanowiąc jednocześnie moralne i materialne zagrożenie dla oddolnych inicjatyw społecznych.

Działania te wpisują się zresztą w ciąg prowokacji wobec opinii publicznej, takich jak zapowiedź „siłowej” ratyfikacji paktu fiskalnego (z pominięciem praw opozycji przewidzianych w art. 90 Konstytucji), jak pozbawienie TV Trwam miejsca na publicznej platformie cyfrowej, jak uniemożliwienie przedstawicielom „Solidarności” obserwowania z galerii Sejmu i Senatu prac nad ustawą emerytalną.

Wszystko to wzmacnia nasz sprzeciw wobec zwiększania uprawnień władzy, która dostarczyła aż nadto dowodów, że może podejmować działania przeciw prawom opozycji, opinii publicznej i społeczeństwa. Szczególnie dotyczyć to może przyznania władzy prawa do zakazu manifestacji pod pretekstem zapobiegania kontrmanifestacjom.
Prawica Rzeczypospolitej wyraża pełne poparcie dla zapowiedzianego przez przewodniczącego NSZZ „Solidarność” zaskarżenia zmian w prawie o zgromadzeniach do Trybunału Konstytucyjnego.(-) Marian Piłka, wiceprzewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej
(-) Krzysztof Kawęcki, wiceprzewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej

 

 
Kategoria: Białołęka
Opublikowano: 29 lipiec 2012 Odsłony: 3434
Drukuj

 

Warszawa-Białołęka
www.prawicarzeczypospolitej.org
Kontakt: Krajowe Biuro Prawicy Rzeczypospolitej ul. Wspólna 61/105, kom.: 535 00 55 66
Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 00-687 Warszawa tel.: 22 424 77 22

Warszawa, dnia 27 czerwca 2012r.
Pan
Jacek Kaznowski
Burmistrz
Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
W sprawie: planów inwestycyjnych na terenie Parku Wiśniewo. Mając na uwadze plany inwestycyjne spółka Astro CM dot. terenów Parku Wiśniewo, na których ma powstać tzw. "Galeria Modlińska" zwracamy się z wnioskiem o podjęcie wszelkich możliwych działań by te plany powstrzymać.
Działania inwestycyjne nie mogą być sprzeczne z oczekiwaniami mieszkańców i powodować niszczenia przyrody poprzez wycinkę kilkuset drzew na obszarze pięć hektarów niszcząc w ten sposób mikroklimat w tej części Białołęki.
W pełni popieramy protesty mieszkańców w tym zakresie i uważamy, że w tym miejscu powinien powstać dzielnicowy park miejski, z zachowaniem istniejącego tu drzewostanu.
Niszczeniu przyrody na obszarze miasta należy dać stanowczy odpór.
Ufamy, że Zarząd Dzielnicy Białołęka podejmie stosowne kroki prawne w tej sprawie.
Z poważaniem
Pełnomocnik Prawicy Rzeczypospolitej
w Dzielnicy Białołęka
Dr inż. Jan Mamaj

 

 

 

Warszawa-Białołęka
www.prawicarzeczypospolitej.org
Kontakt: Krajowe Biuro Prawicy Rzeczypospolitej ul. Wspólna 61/105, kom.: 535 00 55 66
Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 00-687 Warszawa tel.: 22 424 77 22

Warszawa, dnia 27 czerwca 2012 r.
Pan
Marek Mikos
p.o. Dyrektora
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
W sprawie: planów inwestycyjnych na terenie Parku Wiśniewo w Dzielnicy Białołęka.
Mając na uwadze plany inwestycyjne spółka Astro CM dot. terenów Parku Wiśniewo, gdzie ma powstać tzw. "Galeria Modlińska", zwracamy się z wnioskiem o podjęcie wszelkich możliwych działań by te plany powstrzymać.
Działania inwestycyjne nie mogą być sprzeczne z oczekiwaniami mieszkańców i powodować niszczenia przyrody poprzez wycinkę kilkuset drzew na obszarze pięć hektarów niszcząc w ten sposób mikroklimat w tej części Białołęki.
We pełni popieramy protest mieszkańców w tym zakresie i uważamy, że w tym miejscu powinien powstać dzielnicowy park miejski, z zachowaniem istniejącego tu drzewostanu.
Niszczeniu przyrody na obszarze miasta należy dać stanowczy odpór.
Ufamy, że Pan podejmie stosowne kroki prawne w tej sprawie.
Z poważaniem
Pełnomocnik Prawicy Rzeczypospolitej
w Dzielnicy Białołęka
Dr inż. Jan Mamaj
Otrzymują:
1. Adresat
2. Komisja Ładu Przestrzennego Rady Miasta St. Warszawy
3. Komisja Ochrony Środowiska Rady Miasta St. Warszawy
4 Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Miasta St. Warszawy

 

Warszawa-Białołęka
www.prawicarzeczypospolitej.org
Kontakt: Krajowe Biuro Prawicy Rzeczypospolitej ul. Wspólna 61/105, kom.: 535 00 55 66
Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 00-687 Warszawa tel.: 22 424 77 22
Prawica Rzeczypospolitej WPIS: EwP 266


Warszawa, dnia 27 czerwca 2012r.
Pani
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent
m.st. Warszawy
W sprawie: planów inwestycyjnych na terenie Parku Wiśniewo w Dzielnicy Białołęka.
Mając na uwadze plany inwestycyjne spółka „Astro CM” dot. terenów Parku Wiśniewo, gdzie ma powstać t.zw. "Galeria Modlińska", zwracamy się z wnioskiem o podjęcie wszelkich możliwych działań by te plany powstrzymać.
Działania inwestycyjne nie mogą być sprzeczne z oczekiwaniami mieszkańców i powodować niszczenia przyrody poprzez wycinkę kilkuset drzew na obszarze pięć hektarów niszcząc w ten sposób mikroklimat w tej części Białołęki.
W pełni popieramy protesty mieszkańców w tym zakresie i uważamy, że w tym miejscu powinien powstać dzielnicowy park miejski, z zachowaniem istniejącego tu drzewostanu.
Niszczeniu przyrody na obszarze miasta należy dać stanowczy odpór.
Ufamy, że Pani Prezydent podejmie stosowne kroki prawne w tej sprawie.
Z poważaniem
Pełnomocnik Prawicy Rzeczypospolitej
w Dzielnicy Białołęka
Dr inż. Jan Mamaj

 

 

 

Odpowied Jan Mamaj

 
Kategoria: Warszawa
Opublikowano: 23 lipiec 2012 Odsłony: 3812
Drukuj

Pikieta Plakat 14 kopia 

Pikieta 14 września w Warszawie. Pod hasłem: Jestem Polakiem i jestem z tego dumny.

 

Miejsce:

Warszawa Skwer księdza Jana Twardowskiego, na tyłach pomnika marszałka Piłsudskiego, skrzyżowanie Krakowskie Przedmieście i ul. Gen. Michała Tokarzewskiego - Karaszewicza. 

Pikieta 14 wrzenia 3

Załączniki:
Pobierz plik (1 plakat 14 września.pdf)1 plakat 14 września.pdf[ ]856 Kb
Pobierz plik (Pikieta 14 września 3.jpg)Pikieta 14 września 3.jpg[ ]99 Kb
 
Kategoria: Praga Pn.
Opublikowano: 24 lipiec 2012 Odsłony: 4079
Drukuj

 

Koordynator apelu:                                                                                      Warszawa, 22 lipca 2012 r.

Stowarzyszenie KoLiber

Konfederacja Środowisk Patriotycznych

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

APEL ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH

O PRZENIESIENIE POMNIKA „CZTERECH ŚPIĄCYCH”

NA CMENTARZ ŻOŁNIERZY RADZIECKICH

 

Pomimo negatywnych opinii licznych środowisk społecznych (w tym kombatantów Armii Krajowej) oraz protestu pod którym podpisało się tysiące mieszkańców stolicy, władze miasta zmierzają w szybkim tempie do odtworzenia w centralnym miejscu prawobrzeżnej Warszawy, pomnika rzekomego sowiecko-polskiego „Braterstwa broni”, nazywanego potocznie „pomnikiem czterech śpiących”. Inwestycja na Placu Wileńskim ma kosztować stolicę ponad dwa miliony złotych.

                Przez wiele dekad wspomniany monument był materialnym symbolem sowieckiej dominacji nad naszym krajem. W chwili odsłonięcia, w listopadzie 1945 roku, ze wszystkich stron otaczały go gmachy instytucji mających za zadanie niszczenie polskiego ruchu niepodległościowego i „utrwalanie” komunistycznej dyktatury w Polsce. W gmachu Dyrekcji Generalnej PKP przy ul. Wileńskiej 2/4 mieściła się placówka NKWD, w liceum im. Władysława IV - od strony ul. Jagiellońskiej 38, działał sowiecki Trybunał Wojenny, przy ul. Cyryla i Metodego 4 była siedziba sowieckiej bezpieki, a nieopodal kwaterowały jednostki 2 pułku pogranicznego NKWD zwalczającego polskie podziemie niepodległościowe.                

                Wola przywrócenia symbolu zniewolenia i czci dla systemu totalitarnego, realizowana w bezpośrednim sąsiedztwie licznych miejsc kaźni, którą zgotowały Polakom sowieckie organy bezpieczeństwa, budzi nasz stanowczy sprzeciw. W postępowaniu obecnych władz Warszawy dostrzegamy brak wiedzy, taktu oraz wrażliwości wobec ofiar komunistycznego okupanta niszczącego wolnościowe dążenia Polaków.

Wzywamy wszystkie instytucje państwowe i samorządowe, organizacje społeczne, media oraz wszystkich współobywateli do podjęcia działań mogących zapobiec sfinalizowaniu tej inwestycji. Jesteśmy przeświadczeni, że nie ma żadnego uzasadnienia dla utrzymywania w przestrzeni publicznej Polski niepodległej symboli niedawnego zniewolenia. Uważamy, że ich usunięcie z tej przestrzeni nadal pozostaje ważnym atrybutem niepodległości.

Budowa linii metra i zmiana planów zagospodarowania przestrzennego stanowią wyborną okazję do uzgodnienia nowej lokalizacji pomnika ze stroną rosyjską, z którą Polska związana jest umową z 1994 r. o ochronie nekropolii wojennych oraz miejsc pamięci ofiar wojny i represji. Żołnierzy poległych w walkach, również żołnierzy sowieckich, traktujemy z powagą i szacunkiem należnym zmarłym. Dlatego też apelujemy do wszystkich wymienionych wyżej podmiotów o pilne podjęcie działań zmierzających do przeniesienia monumentu na cmentarz wojenny żołnierzy sowieckich przy ul. Żwirki i Wigury. Nie jest jeszcze za późno.

Czytaj więcej...
 
Kategoria: Praga Pn.
Opublikowano: 20 lipiec 2012 Odsłony: 5266
Drukuj

 

W dniu 17 lipca 2012 (wtorek) godz. 14.00 na Placu Wileńskim przy sławetnej ulicy Cyryla i Metodego obok „budowanego Pomnika Czterech Śpiących” odbyła się konferencja mieszkańców Pragi Północ (budynku Targowej 81 oraz Cyryla i Metodego 1), na której został przedstawiony list otwarty do Prezydent Warszawy w sprawie budowy pomnika pod oknami praskich budynków.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poinformowanie o sprawie i naszym proteście  opinię publiczną.

Dane  Kontaktowe

Wspólnota Mieszkaniowa

Ul. Targowa 81

03-408 Warszawa

Tel. kom. 509 202 466

Krzysztof Jop - radca prawny

Poniżej zamieszczam treść listu i opinie IPN-u na temat pomnika:

 

list otwarty

Czytaj więcej...
 

Page 23 of 40

<< Start < poprz. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 nast. > End >>
| + - | RTL - LTR