Kategoria: Histroia
Opublikowano: 12 marzec 2014 Odsłony: 3953
Drukuj

 

 

 

Lalek4

 

3 lutego 2011 roku Sejm Rzeczypospolitej uchwalił ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Na dzień święta państwowego wybrano  1 marca, dzień wykonania wyroku na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia     „ Wolność i Niezawisłość” (1. 03. 1951 r.).

 

Ten artykuł chciałbym dedykować mojemu dziadkowi Janowi Wielebie a przez niego wszystkim, których dziś nazywamy „Żołnierzami Wyklętymi”. Należał on do Narodowych Sił Zbrojnych, był komendantem rejonu obejmującego okolice Kraśnika na Lubelszczyźnie. Pamiętam jak opowiadał, że jeszcze długo po wojnie był wzywany na milicję i straszony przystawionym do głowy pistoletem, chciano wymusić na nim przyznanie się do pseudonimu, który nosił „Lew”, jednak szedł w zaparte i mówił, że pod tym hasłem działała skrzynka kontaktowa w jego domu. Starał się chronić siebie, ale także innych, kiedyś szedłem z nim do sklepu i po drodze jeden z mężczyzn przechodzących obok, ukłonił się mu, zapytałem go, dlaczego mu się nie odkłonił, nic nie odpowiedział. Po latach zrozumiałem, że obawiał się jednej rzeczy, gdyby był obserwowany, mężczyzna ten mógłby mieć kłopoty

Czytaj więcej...
 
Kategoria: Histroia
Opublikowano: 07 grudzień 2013 Odsłony: 3969
Drukuj

 

 Pikieta 14_wrzesie

A czy wy wiecie, co dla was znaczy, że możecie tak od niechcenia powiedzieć: „w Polsce”. Nie w „w Priwisliniu”, nie w „Galizien”, nie w „Posen”, ale w Polsce. Wszystko tutaj jest nasze, własne, polskie. Czy wy myślicie, że to sen. Martwi mnie tylko, że w odrodzonym państwie nie nastąpiło odrodzenie duszy narodu. Nasz naród sprawdza się jedynie w dziedzinie walki orężnej, to jest walki z obcym. A kiedy jest spokój i wolność to zaraz panoszą się szuje i łajdaki. Ustawiczne waśnie partyjne. Głównym powodem obecnego stanu rzeczy w Polsce, to jest nędzy, słabizny wewnętrznej i zewnętrznej, były pozostające bezkarnie złodziejstwa. Przed wszystkim w Polsce zapanował interes partii, zapanowała bezkarność na wszelkie nadużycia i zbrodnie. I dlatego wydałem wojnę szujom, oszczercom, łajdakom, mordercom i złodziejom. I w tej walce nie ulegnę.

Czytaj więcej...
 
Dariusz Wieleba Kategoria: Histroia
Opublikowano: 24 wrzesień 2013 Odsłony: 4225
Drukuj

onierze Bartka

W latach drugiej wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej utworzono wiele grup i organizacji podziemnych, których organizatorami byli przedstawiciele różnych ugrupowań politycznych. Jednym z takich ugrupowań był szeroko rozumiany ruch narodowy.

Ruch narodowy w okresie międzywojennym był poważną siłą polityczną. Jego działacze byli jedną z pierwszych grup likwidowanych po wkroczeniu Niemców i Sowietów do Polski. Mimo tak tragicznej sytuacji i poważnych strat poniesionych w czasie kampanii wrześniowej udało się utworzyć, na przełomie 1939/1940 roku, co najmniej kilkadziesiąt organizacji, których dowódcy wywodzili się z tego nurtu politycznego.

Początkowo organizowano raczej niewielkie grupy likwidacyjne w miastach i na terenie wiejskim. Z czasem wzrosło zapotrzebowanie na tworzenie większych oddziałów partyzanckich, które mogły chronić swoich ludzi i przygotować przyszłe siły zbrojne, które wzięłyby udział w wyzwalaniu ziem polskich.

Część z tych organizacji bądź grup działała regionalnie, inne swoją działalnością objęły całe terytorium II Rzeczypospolitej. Można przypuszczać, że przynajmniej część dowódców tych organizacji była szkolona do działań związanych z dywersją pozafrontową jeszcze przed wybuchem II wojny światowej.[1]

Czytaj więcej...
 
Dariusz Wieleba Kategoria: Histroia
Opublikowano: 03 październik 2013 Odsłony: 8487
Drukuj

Zebrowski 2 

 

 

Żołnierze I Brygady Podlaskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Od lewej N.N. "Śmiały", por. Henryk Jastrzębski "Zbych", por. Tadeusz Narkiewicz "Ciemny", sierż. Bolesław Olsiński "Pająk", "Szczerba" i ppor. Jan Skowroński "Cygan" (w wyniku jego zdrady osaczono i zabito por. T. Narkiewicza "Ciemnego").

 

22 września 1943 roku we wsi Dąbrówki ppor. Władysław Kołaciński ps. „Żbik”[1] objął dowództwo nad 32 osobowym oddziałem partyzanckim.[2] Początki działalności Oddziału „Żbika” były dość trudne. Brakowało uzbrojenia i zaopatrzenia. Pierwszą akcję przeprowadzono w kolonii Marianów, gdzie rozbrojono kilkunastu Niemców. Prowiant zdobywano w czasie akcji na niemieckie kolonie i majątki zarekwirowane przez Niemców. Dużą pomoc okazywała również ludność wiejska, bez której wszelkie działania w terenie byłby znacznie utrudnione a nawet czasami nie możliwe. Chłopi znali okolice, dostarczali żywność i informacje. Do ciekawszych akcji w 1943 roku, oddziału „Żbika”, można zaliczyć m. in.:

- w październiku 1943 roku, walkę z oddziałem niemieckim w pobliżu wsi Kajetanów. Niemcy ponieśli straty w zabitych i rannych. Po stronie partyzantów również było kilku rannych,[3]

- akcję na majątek Maluszyn,[4]

- likwidacja konfidentów Jana Budzynowskiego i małżeństwa Sobczyków, [5]

Czytaj więcej...
 
Kategoria: Histroia
Opublikowano: 14 wrzesień 2013 Odsłony: 4171
Drukuj

 

 big

Są w dziejach każdego narodu wydarzenia, które trwale zapisują się w świadomości jego obywateli lub przynajmniej w pamięci jego elit.

Jak więc to jest, że wiedza o wydarzeniach, które z małego Królestwa Polskiego o powierzchni

ok. 270 000 km2 drogą pokojową ,uczyniły mocarstwo europejskie,   obejmujące obszar ok. miliona km2, nie istnieje w świadomości nas Polaków.

 

Czytaj więcej...
 

Page 1 of 3

<< Start < poprz. 1 2 3 nast. > End >>
| + - | RTL - LTR