Kategoria: Białołęka
Opublikowano: 29 lipiec 2012 Odsłony: 3388
Drukuj

 

Warszawa-Białołęka
www.prawicarzeczypospolitej.org
Kontakt: Krajowe Biuro Prawicy Rzeczypospolitej ul. Wspólna 61/105, kom.: 535 00 55 66
Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 00-687 Warszawa tel.: 22 424 77 22

Warszawa, dnia 27 czerwca 2012r.
Pan
Jacek Kaznowski
Burmistrz
Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
W sprawie: planów inwestycyjnych na terenie Parku Wiśniewo. Mając na uwadze plany inwestycyjne spółka Astro CM dot. terenów Parku Wiśniewo, na których ma powstać tzw. "Galeria Modlińska" zwracamy się z wnioskiem o podjęcie wszelkich możliwych działań by te plany powstrzymać.
Działania inwestycyjne nie mogą być sprzeczne z oczekiwaniami mieszkańców i powodować niszczenia przyrody poprzez wycinkę kilkuset drzew na obszarze pięć hektarów niszcząc w ten sposób mikroklimat w tej części Białołęki.
W pełni popieramy protesty mieszkańców w tym zakresie i uważamy, że w tym miejscu powinien powstać dzielnicowy park miejski, z zachowaniem istniejącego tu drzewostanu.
Niszczeniu przyrody na obszarze miasta należy dać stanowczy odpór.
Ufamy, że Zarząd Dzielnicy Białołęka podejmie stosowne kroki prawne w tej sprawie.
Z poważaniem
Pełnomocnik Prawicy Rzeczypospolitej
w Dzielnicy Białołęka
Dr inż. Jan Mamaj

 

 

 

Warszawa-Białołęka
www.prawicarzeczypospolitej.org
Kontakt: Krajowe Biuro Prawicy Rzeczypospolitej ul. Wspólna 61/105, kom.: 535 00 55 66
Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 00-687 Warszawa tel.: 22 424 77 22

Warszawa, dnia 27 czerwca 2012 r.
Pan
Marek Mikos
p.o. Dyrektora
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
W sprawie: planów inwestycyjnych na terenie Parku Wiśniewo w Dzielnicy Białołęka.
Mając na uwadze plany inwestycyjne spółka Astro CM dot. terenów Parku Wiśniewo, gdzie ma powstać tzw. "Galeria Modlińska", zwracamy się z wnioskiem o podjęcie wszelkich możliwych działań by te plany powstrzymać.
Działania inwestycyjne nie mogą być sprzeczne z oczekiwaniami mieszkańców i powodować niszczenia przyrody poprzez wycinkę kilkuset drzew na obszarze pięć hektarów niszcząc w ten sposób mikroklimat w tej części Białołęki.
We pełni popieramy protest mieszkańców w tym zakresie i uważamy, że w tym miejscu powinien powstać dzielnicowy park miejski, z zachowaniem istniejącego tu drzewostanu.
Niszczeniu przyrody na obszarze miasta należy dać stanowczy odpór.
Ufamy, że Pan podejmie stosowne kroki prawne w tej sprawie.
Z poważaniem
Pełnomocnik Prawicy Rzeczypospolitej
w Dzielnicy Białołęka
Dr inż. Jan Mamaj
Otrzymują:
1. Adresat
2. Komisja Ładu Przestrzennego Rady Miasta St. Warszawy
3. Komisja Ochrony Środowiska Rady Miasta St. Warszawy
4 Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Miasta St. Warszawy

 

Warszawa-Białołęka
www.prawicarzeczypospolitej.org
Kontakt: Krajowe Biuro Prawicy Rzeczypospolitej ul. Wspólna 61/105, kom.: 535 00 55 66
Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 00-687 Warszawa tel.: 22 424 77 22
Prawica Rzeczypospolitej WPIS: EwP 266


Warszawa, dnia 27 czerwca 2012r.
Pani
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent
m.st. Warszawy
W sprawie: planów inwestycyjnych na terenie Parku Wiśniewo w Dzielnicy Białołęka.
Mając na uwadze plany inwestycyjne spółka „Astro CM” dot. terenów Parku Wiśniewo, gdzie ma powstać t.zw. "Galeria Modlińska", zwracamy się z wnioskiem o podjęcie wszelkich możliwych działań by te plany powstrzymać.
Działania inwestycyjne nie mogą być sprzeczne z oczekiwaniami mieszkańców i powodować niszczenia przyrody poprzez wycinkę kilkuset drzew na obszarze pięć hektarów niszcząc w ten sposób mikroklimat w tej części Białołęki.
W pełni popieramy protesty mieszkańców w tym zakresie i uważamy, że w tym miejscu powinien powstać dzielnicowy park miejski, z zachowaniem istniejącego tu drzewostanu.
Niszczeniu przyrody na obszarze miasta należy dać stanowczy odpór.
Ufamy, że Pani Prezydent podejmie stosowne kroki prawne w tej sprawie.
Z poważaniem
Pełnomocnik Prawicy Rzeczypospolitej
w Dzielnicy Białołęka
Dr inż. Jan Mamaj

 

 

 

Odpowied Jan Mamaj

 
| + - | RTL - LTR