Kategoria: Warszawa
Opublikowano: 04 marzec 2015 Odsłony: 4608
Drukuj

 

Pikieta odbyła  się 4 marca 2015 r. o godz 14.00 przed Sejmem. 

04.032015 1


Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej: NIE dla Konwencji Rady Europy wprowadzającej ideologię gender we wszystkie obszary życia społecznego w Polsce


Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej:
NIE dla Konwencji Rady Europy wprowadzającej ideologię gender we wszystkie obszary życia społecznego w Polsce


Prawica Rzeczypospolitej jest zdecydowanie przeciwna ratyfikacji Konwencji Rady Europy o tzw. „przemocy wobec kobiet”.

Polska jest państwem o najniższym w UE poziomie przemocy wobec kobiet, co pokazała także unijna Agencja Praw Podstawowych, bowiem polskie ustawodawstwo skutecznie walczy z tego typu patologiami.

Rzeczywistym celem Konwencji Rady Europy jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego koncepcji „płci społeczno-kulturowej”. Koncepcja ta ma służyć jako instrument w zwalczaniu rodziny, tradycji narodowych i chrześcijańskich, które określa jako struktury przemocy. Szczególnie bulwersujące są przepisy zobowiązujące państwo polskie do edukowania dzieci i młodzieży w zakresie tzw. „niestereotypowych ról płci”, czyli między innymi do propagandy homoseksualizmu.

Konwencja ta nie tylko narusza zasady suwerenności naszego państwa, ale także stwarza zagrożenie dla polskich rodzin, wychowania młodzieży i kontynuowania polskich tradycji narodowych.

Apelujemy do Parlamentarzystów o odrzucenie ratyfikacji tej Konwencji


(-) Jan Klawiter
Prezes Prawicy w woj. pomorskim

(-) Lech Łuczyński 
Sekretarz Generalny Prawicy 

(-) Krzysztof Kawęcki 
Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

04.032015 2

Konwencja CAHVIO „antyrodzina”

 

 • Cel konwencji wynika z jej zapisów. Jest nim destrukcja sytemu społecznego,      w którym duże znaczenie mają trwałe małżeństwo i rodzina.
 • Konwencja wprowadza definicję płci społeczno-kulturowej, według której „płeć” oznacza społecznie skonstruowane role, zachowania, działania i atrybuty, które dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn. (Art. 3 pkt c) Różnice biologiczne nie mają znaczenia.
 • Konwencja zobowiązuje państwa/strony do: podejmowania działań niezbędnych, aby promować zmianę społecznych i kulturowych wzorców zachowań kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na (…)stereotypowych rolach kobiet    i mężczyzn.
 • Konwencja ta stosuje inżynierię społeczną i pod pozorem przeciwdziałania przemocy zmierza do wymuszenia zmiany naszej kultury, tradycji, relacji małżeńskich i rodzinnych oraz marginalizacji religii. Jej zapisy mówią wprost o „wykorzenianiu stereotypowych ról kobiet i mężczyzn”, co godzi w wolność wyboru sposobu życia, oznacza promocję przez państwo nietypowych form relacji, wyrażających się, np. w związkach osób jednej płci.

  Konwencja wprowadzi do polskiego prawa, polityki społecznej i programów szkolnych zamęt prawny spowodowany redefinicją płci, zgodną ze skrajnie feministyczną ideologią gender;

  wymusi biologistyczną edukację seksualną typu B, pozbawioną kontekstu małżeństwa i rodziny oraz nauczanie o tzw. „niestereotypowych rolach płciowych”;

  spowoduje utratę suwerenności Polski w sprawach dotyczących wartości etycznych i rodzinnych oraz kosztowny system monitorowania realizacji zapisów tej konwencji;

  naruszy konstytucyjny porządek prawny, w tym zapisy mówiące o ochronie małżeństwa i rodziny oraz prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a także zapewniające  światopoglądową bezstronność państwa i równość kobiet i mężczyzn.

  Dziełko to, zatytułowane „Standardy edukacji seksualnej w Europie” zostało stworzone przez WHO w Niemczech w 2010 roku, ale dopiero niedawno zostało rozesłane do europejskich ministerstw zdrowia.

   

  Standardy gender według WHO

  Dla dzieci do 4 lat zaleca:

   

  - informowanie dziecka o „radości i przyjemności” która płynie z „dotykania własnego ciała i wcześnie rozpoczętej masturbacji”;

   

  - mówienie dziecku o „prawie do eksploracji własnej tożsamości płciowej”;

   

  - akceptowanie „różnych dróg, jakimi rodzina wzbogaca się o dziecko”

   

  - uświadomienie, że „relacje [międzyludzkie] są różnorodne”

   

  Dla dzieci od 4 do 6 roku życia:

   

  - dzieci powinny „utrwalić swoją tożsamość płciową”

   

  -  mają być poinformowane o „różnych koncepcjach rodziny”

   

  - powinny akceptować „różnorodności”

   

  Dla dzieci od 6 do 9 roku życia:

   

  - dzieci powinny być informowane o „wyborach dotyczących rodzicielstwa i ciąży, płodności, adopcji, podstawowych ideach antykoncepcji (tj. że jest możliwe planowanie i decydowanie o swojej rodzinie)”

   

   

  - należy mówić dziecku o „różnych metodach antykoncepcji”

   

  - należy przedstawić informacje „o radości i przyjemności czerpanej z dotykania własnego ciała (masturbacja/samostymulacja)”

   

  - trzeba im powiedzieć o „seksualnych prawach dzieci”

   

  Dla dzieci od 9 do 12 roku życia:

   

  - dzieci powinny „mieć zrozumienie i akceptację dla zmian i różnic w ciałach (rozmiar i kształt penisa, piersi i pochwy może się znacznie różnić)”

   

  - należy nauczyć dzieci o „różnych rodzajach antykoncepcji i jej zastosowaniu; o mitach na temat antykoncepcji”

   

  - należy umożliwić im zdobycie umiejętności „w efektywnym używaniu w przyszłości prezerwatyw i środków antykoncepcyjnych”

   

  - poinformować je o „pierwszych doświadczeniach seksualnych, orientacji płciowej, zachowaniach seksualnych młodych ludzi (różnorodność zachowań seksualnych), różnicach pomiędzy tożsamością płciową i płcią biologiczną” oraz o „przyjemności, masturbacji i orgazmie”

   

  - dzieci powinny posiadać zdolność do „podejmowania świadomych decyzji o przeżywaniu lub nie doświadczeńseksualnych”

   

  - należy powiedzieć im o  akceptowaniu, szanowaniu i zrozumieniu „różnorodności w sferze seksualnej i orientacjiseksualnej”

   

  Dzieci w wieku od 12 do 15 lat:

   

  - powinny otrzymać informację o „usługach antykoncepcyjnych”

   

  -nauczyć się o „ciąży (także wśród part jednopłciowych)”

   

  - zdobyć umiejętności w „dokonywaniu świadomego wyboru środków antykoncepcyjnych i w efektywnym używaniu wybranych środków”

   

  - dowiedzieć się o „tożsamości płciowej i orientacji seksualnej, włączając w to coming out/homoseksualizm”

   

  - być poinformowane o „prawach seksualnych zdefiniowanych przez Federację Planowanego Rodzicielstwa [Planned Parenthood Federation – przyp. tłum.] i przez Światowe Stowarzyszenie Zdrowia Seksualnego [World Association for Sexual Health]

   

  Dzieci powyżej 15. roku życia:

   

  - mają być poinformowane na temat „ciąży (także w związkach jednopłciowych) i niepłodności, aborcji, antykoncepcji, nagłej antykoncepcji”

   

  - zdobyć „krytyczne spojrzenie na rozmaite kulturalne/religijne normy związane z ciążą i rodzicielstwem itd. [sic! – przyp. tłum.]

   

  - zdobyć wiedzę o „seksie ‘tranzakcyjnym’ (prostytucja, a także seks w zamian za drobne upominki, posiłki, noclegi, niewielkie datki pieniężne), pornografii i zależności seksualnej”

   

  - należy zadbać o „zmianę możliwych negatywnych odczuć, niesmaku i nienawiści względem homoseksualizmu w akceptację i szacunek dla odmienności seksualnych”

   

  - dzieci powinny wiedzieć o „strukturze rodziny i jej przemianach, o wymuszonym małżeństwie, o homoseksualizmie, biseksualizmie, aseksualizmie, samotnym rodzicielstwie”

   

  - należy powiedzieć im o „prawie do aborcji”

   

  - należy zapewnić je o możliwości „żądania praw seksualnych”

04.032015 304.032015 404.032015 504.032015 604.032015 704.032015 804.032015 9

| + - | RTL - LTR