Kategoria: Warszawa
Opublikowano: 01 czerwiec 2014 Odsłony: 3808
Drukuj

 

Jak co roku, ulicami Warszawy przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. Wśród uczestników był prezes Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek oraz członkowie Prawicy Rzeczypospolitej wraz z rodzinami.

Zawsze popieramy Życie i Rodzinę.01.06.2014 8.

 

 01.06.2014 201.06.2014 3

Życie chrześcijańskie naszego narodu traktujemy jako najważniejszy składnik jego dobra wspólnego. Dlatego obronę cywilizacji chrześcijańskiej, a więc cywilizacji wy­rastającej z życia chrześcijańskiego i zmierzającej do jego rozwoju, uważamy za zasadniczy składnik naszej odpowiedzialności społecznej. Oczy­wiście nie wyczerpuje się w tym całość dobra wspólnego, ale właśnie dlatego, że sprawa cywilizacji chrześcijańskiej ma wagę polityczną tylko dla części opinii publicznej – tak ważna staje się jej reprezentacja polityczna dla dobra wszystkich. Cywilizacja chrześcijańska nie ma charakteru zamkniętego, jej częścią są naturalne wartości pokoju, sprawiedliwości, solidarności, szacunku dla każdego. To dlatego właśnie w cywilizacji chrześcijańskiej przetrwało klasyczne republikańskie rozumienie państwa jako Rze­czypospolitej. Mogąc rozwijać się również poza granica­mi chrześcijaństwa, właśnie w świecie chrześcijańskim ideały te znalazły dla siebie najpewniejszy grunt. 

Najlepszą konkretyzacją współczesnych zadań cywili­zacji chrześcijańskiej jest idea cywilizacji życia, o której uczył Jan Paweł II. Życie rodzin, które przekazują życie,  tradycję, solidarność – to podstawa życia państw i naro­dów. Nie można zrealizować dobra wspólnego nie wspie­rając praw rodziny. Ich realizacja stanowi najważniejszy składnik naszej bieżącej polityki.

http://prawicarzeczypospolitej.org/pobieranie/Silna_Polska_dla_cywilizacji_zycia-Zalozenia_polityki_Prawicy_Rzeczypospolitej.pdf

http://prawicarzeczypospolitej.org/pobieranie/2014.02.22_Polska_glosem_chrzescijanskiej_europy.pdf

 

Sami organizatorzy Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny piszą:

Jesteśmy grupą osób, wspólnot, organizacji, które łączy przekonanie, że szacunek dla życia i rodziny stanowi fundament ładu społecznego. Życie pojawia się, wzrasta i kształtuje w rodzinie. Kiedy nie szanuje się życia człowieka, trudno troszczyć się o jego wolność i własność. Z kolei rodzina oparta na stabilnym związku małżeńskim to miejsce harmonijnego wzrastania młodego człowieka, a zarazem wielka przygoda i droga osobistego spełnienia kobiety i mężczyzny. Rodzina zapewnia szczęście, poczucie bezpieczeństwa, wsparcie w trudnościach i godną starość.

Od 2006 roku w Warszawie odbywają się Marsze dla Życia i Rodziny. Z każdym rokiem na coraz więcej osób wychodzi na ulicę, by manifestować swoje przywiązanie do wartości rodzinnych i szacunek dla życia.

Marsze są przede wszystkim świętem rodzin – stanowią okazję do tego, by publicznie manifestować radość z posiadania rodziny, by spotkać osoby, z którymi dzielimy te same wartości i zarażać innych swoim szczęściem.

Maszerujemy jednak również po to, by zwracać uwagę opinii publicznej i władz – zarówno tych lokalnych jak i ogólnopolskich – na sytuację rodziny. Z uwagi na fakt, że rodzina jest instytucją szczególną i niezastępowalną domagamy się tego, by cieszyła się odpowiednim prestiżem. Podstawowym przejawem szacunku dla rodziny powinno być zaufanie, że mogąc konsumować owoce swojej pracy będzie czynić to roztropnie i odpowiedzialnie troszcząc się zarówno o potrzeby swoje jak i wspólnoty, w której żyje.

Wychodzimy na ulice również po to, by upominać się o prawa tych, którzy sami nie mogą się bronić – dzieci przed urodzeniem, które można w Polsce pozbawiać życia ze względu na ich niepełnosprawność bądź okoliczności poczęcia.

http://marsz.org/rodziny-obywatelskie-na-marszach-dla-zycia-i-rodziny.htm01.06.2014 401.06.2014 501.06.2014 6l01.06.2014 701.06.2014 901.06.2014 1001.06.2014 1101.06.2014 1201.06.2014 1301.06.2014 1401.06.2014 1501.06.2014 1601.06.2014 1701.06.2014 1801.06.2014 19

 

 

 

 

| + - | RTL - LTR