Kategoria: Warszawa
Opublikowano: 12 październik 2013 Odsłony: 4178
Drukuj

 

12 października ogólnopolski protest przeciwko demoralizacji i seksualizacji naszych dzieci w szkołach pod hasłem " RĘCE PRECZ OD NASZYCH DZIECI".  W Warszawie od godz. 11,45 Al. Ujazdowskie 1/3 przed głównym wejściem do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ( wejście A). Jest tam także siedziba Pełnomocnika do Spraw Równego Traktowania.

P1010251

 

Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej: nie dla zorganizowanej demoralizacji dzieci i młodzieży!

Obecna władza po cichu, ale konsekwentnie, legalizuje kolejne formy zorganizowanej demoralizacji młodzieży. Do edukacji narodowej stopniowo wprowadza się ideologię gender, całkowicie negującą zasady moralne regulujące życie małżeńskie, rodzinne i odpowiedzialność seksualną człowieka. Wprowadzanie tej ideologii grozi tym, że wielu spośród poddanych jej oddziaływaniu młodych ludzi będzie w dojrzałym żuciu miało trudności w założeniu trwałych rodzin, opartych na wierności małżeńskiej i odpowiedzialności rodzicielskiej.

Władze formalnie współpracują z organizacjami politycznego ruchu homoseksualnego. Mimo naszych apeli rząd nie odrzucił formalnie zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) odnośnie edukacji seksualnej w państwach członkowskich. Zalecenia te w znacznym stopniu opierają się na chorych założeniach antropologicznych, według których seksualność jest centralnym aspektem życia człowieka i już u dzieci należy rozbudzać zainteresowania i aktywność w tej dziedzinie.

Wprowadzanie tej ideologii do szkół narusza zasady określone we wstępie do Konstytucji Rzeczypospolitej, który wyraża wdzięczność wobec naszych przodków za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie i powinność przekazania jej przyszłym pokoleniom Polaków, wychowawcze prawa rodziców określone w art. 48 Konstytucji RP, powszechne prawo do ochrony przed demoralizacją dzieci, zawarte w art. 72. Ideologia ta godzi również w (potwierdzone w polskim prawie edukacyjnym) prawa nauczycieli do przekazywania uczniom wartości moralnych kultury chrześcijańskiej.

Apelujemy do władz raz jeszcze o zmianę tej polityki, a w szczególności o formalne odrzucenie zaleceń edukacyjnych WHO. Odrzucenie jej założeń jest miarą szacunku władzy dla konstytucyjnych wartości Państwa Polskiego.


(-) Marek Jurek
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Krzysztof Kawęcki
Wiceprezes ZG Prawicy Rzeczypospolitej

P1010244P1010246P1010247

P1010248P1010249

 

 

P1010250

 

 

 Oglnopolski protest_1

 

 

Oglnopolski protest_2 

 

 

 

Oglnopolski protest_3 

Oglnopolski protest_4

 

 

| + - | RTL - LTR