Kategoria: Warszawa
Opublikowano: 21 czerwiec 2013 Odsłony: 4010
Drukuj

 

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2013 r.

Piotr Strzembosz

Wiceprezes Zarządu Mazowieckiego

Prawicy Rzeczypospolitej

                                                                                              Pani Hanna Gronkiewicz - Waltz

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl"> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

W sprawie: usług zakupu biletu przez komórkę, zasad i trybu kontroli tak zakupionego biletu w komunikacji zbiorowej na terenie miasta;

W związku ze skargami i informacjami od pasażerów komunikacji miejskiej, jakie dotarły do nas w sprawie aplikacji umożliwiającej zakup biletu w komunikacji miejskiej przez telefon komórkowy oraz nieuprzejmości ze strony kontrolerów biletów, zwracamy się do Pani Prezydent o przesłanie wyjaśnień w sprawie:

- zasad i trybu kontroli biletów zakupionych za pomocą telefonu komórkowego;

- procedury zakupu i ważności tak zakupionego biletu przez pasażera wraz z wyjaśnieniem czasu, w jakim bilet winien zakupić pasażer (przed czy po wejściu do środka transportu zbiorowego);

- trybu odwołania się od kary za niezakupiony w odpowiednim czasie bilet (co ma znaczenie w przypadku, gdy kontroler celowo wpisze inny czas kontroli, a inny jest czas zakupu biletu);

- czy elektroniczny system kasowników w komunikacji miejskiej zapisuje w systemie czas blokady kasownika przez kontrolera i czy jest to możliwe do weryfikacji na życzenie pasażera;

- czy kontroler jest zobligowany każdorazowo dokonać blokady kasownika przed przystąpieniem do czynności kontrolnych;

- prosimy o podanie liczby skarg i odwołań od nałożonych grzywien na pasażerów od momentu wprowadzenia usługi zakupu biletu przez telefon komórkowy (ilość skarg i odwołać ogółem oraz pozytywnie i negatywnie rozpatrzonych).

 

 

 

Z poważaniem

Piotr Strzembosz


komunikacja miejska

Odpowiedż na pismo w załączniku 

 

 

 

 

 

| + - | RTL - LTR