Kategoria: Praga Pn.
Opublikowano: 12 czerwiec 2013 Odsłony: 4960
Drukuj

 

Zapraszamy do przeczytania kolejnego numeru Myśli Praskiej.

Wychodząc naprzeciw naszym czytelnikom postanowiliśmy utworzyć nowy dział:

Pytania od czytelników.

 Sawomir Wojdat_2

Gazetka sumpatyków Prawicy Rzeczypospolitej, ale co to takiego ta Prawica Rzeczypospolitej?

 

Prawica Rzeczypospolitej powstała 19 kwietnia 2007 roku.

Jest ugrupowaniem chrześcijańsko-konserwatywnym. Sytuacja w kraju pokazuje, jak istotne jest, by w sferze społeczno-politycznej funkcjonowało takie ugrupowanie, jak Prawica Rzeczypospolitej. By głos w sprawach etyki i moralności oraz w sprawach fundamentalnych dla naszej wiary był słyszalny i mógł oddziaływać na rządzących. By wartości i wiara chrześcijańska, od pokoleń będące fundamentem naszej państwowości i narodowości, nie były poniewierane i lekceważone.

Prawica Rzeczypospolitej wielokrotnie występowała i zajmowała stanowisko w sprawach, które dla partii parlamentarnych nie zawsze były tymi, którymi winny się zająć. Jak choćby obrona polskiej waluty i sprzeciw wobec paktu fiskalnego. Potrzeba wzmacniania wewnętrznego rynku i uporządkowania polityki podatkowej. Wsparcie dla rodzin i dzieci - wydłużenie urlopów macierzyńskich, zmniejszenie podatków dla rodzin wychowujących dzieci. To Prawica Rzeczypospolitej doprowadziła do obowiązującej obecnie ulgi podatkowej dla rodzin z dziećmi. W ostatnim czasie to Prawica Rzeczypospolitej wskazywała na zagrożenia, jakie wynikają z prowadzenia polityki ograniczania godzin lekcyjnych historii czy wprowadzania w przedszkolach nauki o seksie. Zabierała głos w sprawie kształtu i treści nowego podręcznika do nauki życia w rodzinie, zawierającego treści homoseksualne i obce naszej kulturze oraz wartościom.

To Prawica Rzeczypospolitej wskazuje, jakie zagrożenie niesie ze sobą ingerowanie państwa w sferę wychowania dzieci przez rodziców. Prawo rodziców do wychowywania jest prawem niezbywalnym, w które nie można ingerować ustawowo czy politycznie. A obecnie rządzący - bez żadnego poczucia odpowiedzialności społecznej, bez świadomości, że wychowanie należy do najważniejszych składników dobra wspólnego – przyjmują ideologiczne zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), by od wieku przedszkolnego rozbudzać w dzieciach zainteresowania seksualne, tak by w dwunastym roku życia, a więc jeszcze w szkole podstawowej, były gotowe do podjęcia życia seksualnego.

Prawica Rzeczypospolitej z oburzeniem przyjmuje wygłoszone w Sejmie w imieniu premiera rządu wystąpienie minister ds. równouprawnienia, Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz. Pani minister w całości podpisała się pod postulatami politycznego ruchu homoseksualnego, twierdząc, że brak wątków homoseksualnych w nauczaniu szkolnym stanowiłby dyskryminację homoseksualistów. Tymczasem moralna dezaprobata homoseksualizmu nie jest żadną dyskryminacją ani fobią, ale wyrazem norm etyki życia rodzinnego, z których wyrasta cała nasza cywilizacja i które spełniają niezastąpioną rolę w kształtowaniu dobra wspólnego i szacunku dla godności ludzi.

Zdaniem Prezesa Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka, dziś rodzina jest spychana na margines, zwłaszcza rodziny wielopokoleniowe, wielodzietne, również rodziny żyjące z rolnictwa i zamieszkujące tereny wiejskie. Państwo nie stoi na straży rodzin, a dowodem na to stwierdzenie jest ciągła podwyżka podatku VAT, który uderza w nas każdego dnia, podczas codziennych zakupów. Nie artykułów luksusowych, ale tych niezbędnych do funkcjonowania. "Dopóki nie wprowadzimy ulg dla rodzin, nie zmniejszymy podatków, nie możemy mówić w tym kraju o sprawiedliwości" - tłumaczył Marek Jurek.

Prawica Rzeczypospolitej krytycznie odnosi się także do pojęcia suwerenności prezentowanego przez Unię Europejską. Naszym zdaniem, suwerenność każdego z państw członkowskich zaczyna być ograniczana na rzecz "zasady nadzoru nad budżetem". Wspólna waluta (euro) zdaniem Marka Jurka to także utopia, gdyż każde z państw jest inne pod względem rozwoju gospodarczego.

Dziś na każdym polu atakowane i wyśmiewane są wartości i postawy moralne, jakimi kierowali się i jakimi żyli nasi dziadowie i ojcowie. Dziś w imię jedności europejskiej narzuca się nam obce nam rozwiązania w sferze życia rodzinnego, społecznego, polityki gospodarczej i pieniężnej. Zmusza się nas do przyjmowania postaw i zachowań, które już dziś w wielu krajach Europy budzą sprzeciw i niepokój. Bez żadnych ograniczeń atakowany jest Kościół katolicki w kraju - co jest również odzwierciedleniem europejskich trendów. Dlatego tak bardzo ważne jest, by w Polsce te wartości i chrześcijańska wiara oraz ci, którzy ją wyznają, mieli silną reprezentacje polityczną, zdolną rządzić i wpływać na decyzje oraz władze państwowe i samorządowe. By ci wszyscy, którym obecne zdziczenie moralne jest obce i którzy nie godzą się na szarganie i poniewieranie wartości chrześcijańskiej wiary, jednoczyli się pod szyldem Prawicy Rzeczypospolitej.

Załączniki:
Pobierz plik (MYŚL PRASKA nr 12.pdf)Myśl Praska nr 12[Kwartalnik sympatyków Prawicy Rzeczypospolitej]445 Kb
| + - | RTL - LTR