Kategoria: Warszawa
Opublikowano: 19 maj 2013 Odsłony: 6389
Drukuj

 

 19.05.13 1

Warszawa Plac Zamkowy 19 maj 2013. Godzina 12.00. 

 

Polska stanęła przed prostym wyborem między odpowiedzialnością w życiu narodowym oraz wolnością opinii publicznej a polityką obecnego rządu, czyli tłumieniem krytyki i porzuceniem praw Rzeczypospolitej na forum międzynarodowym – przyszedł czas na wielkie przebudzenie odpowiedzialności za przyszłość Polski.

Jeżeli Polska ma mówić, to musimy mieć wolne media i takie, w których na pierwszym miejscu jest Bóg. Podstawą życia społecznego nie są ambicje polityków, ani wygoda tych ludzi, którym się powodzi. Podstawą jest każda rodzina. Walczymy w obronie Telewizji Trwam, dlatego, że chcemy mieć media, które nie milczą o tym, że w polskich aptekach zaleca się sprzedaż środków poronnych. Chcemy uczciwej debaty o pakcie fiskalnym, chcemy zachować suwerenność w sprawach naszego budżetu. By za 10 lat nikt nam nie mówił, że mamy zaniechać polityki prorodzinnej, bo takie są zalecenia polityki finansowej Unii Europejskiej. Jeśli chcemy w tym przełomowym dla naszej ojczyzny momencie decydować o naszych sprawach, musimy mieć wolne media. Chcemy usłyszeć głos naszych przekonań. Pamiętam jak kilkanaście lat temu przez decyzje wstrzymujące przydziały częstotliwościowe, utrudniające dostęp do odbiorców praktycznie doprowadzono do upadku Telewizję Niepokalanów. W 1996 likwidowano konserwatywne programy patriotyczne i prawicowe. Nie chcemy aby coś podobnego nastąpiło dzisiaj.

Zapraszam również na Facebooka:

https://www.facebook.com/MyslPraskaKwartalnikBiuletynInformacyjny?ref=hl

 

Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej w sprawie TV Trwam

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski dobitnie pokazuje jak poważnym naruszeniem praw katolickiej opinii publicznej jest odmowa przyznania TV Trwam miejsca na przygotowywanym multipleksie cyfrowym. W obronie praw TV Trwam i Radia Maryja Prawica Rzeczypospolitej zabierała już głos w swym oświadczeniu z 17grudnia RP 2011. Dziś, wyrażając pełną solidarność ze stanowiskiem naszych Biskupów, raz jeszcze apelujemy do Krajowej Rady RTV o zagwarantowanie polskim telewidzom pełnej możliwości odbioru TV Trwam. Apelujemy o to w imię sprawiedliwości i odpowiedzialności – w imię praw katolickiej opinii publicznej i pokoju społecznego.

Mazowiecki Zarzad Prawicy Rzeczypospolitej

 

19.05.13 5

 

19.05.13 219.05.13 3

 

Apel w sprawie obrony wolności mediów i zagrożenia dla demokracji

Prawica Rzeczypospolitej  z najwyższym niepokojem dostrzega sukcesywne dezawuowanie mieszkańców Polski i coraz głębsze przedmiotowe traktowanie obywateli. Potrzeba tolerancji czy też, jak to kiedyś określano, pluralizmu nie może być traktowana wybiórczo. Odmawianie prawa dostępu do mediów komukolwiek, rodzi obawę o ustrój demokratyczny, który od kilkunastu lat ma tendencję ograniczania praw człowieka i obywatela. Jest to ograniczanie debaty publicznej do określonych opcji światopoglądowych i wykluczania z niej milionów Polaków. 

W ostatnich latach zwolniono z wielu mediów dziennikarzy o konserwatywnych poglądach.

W ostatnich tygodniach podjęto decyzję o popisaniu umowy ACTA, która zawiera przeregulowane i dotykające wolności komunikacji rozwiązania prawne, bez właściwej konsultacji społecznej.

Od kilku tygodni trwa dyskusja nt. nieuwzględnienia Telewizji Trwam w procesie koncesyjnym platformy cyfrowej. Decyzja wykluczająca to medium i zarazem ograniczająca rozwój i odbiór tej stacji telewizyjnej nie wynika z obiektywnych kryteriów i nie dąży do pluralizmu w mediach. Uderza ona w społeczeństwo obywatelskie, które finansuje Telewizję Trwam.

Mając na uwadze tak poważne naruszenia wolności słowa zwracamy się do wszystkich ludzi, którym na sercu leży autentyczna demokracja o ochronę tejże wolności. Szczególnie zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o wyrażenie swojego sprzeciwu wobec decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie Telewizji Trwam.

 że wolność może być podeptana przez niewielu, gdy liczni są bierni. Nie pozwólmy na marginalizowanie katolickiej opinii publiczne.

 19.05.13 419.05.13 619.05.13 719.05.13 819.05.13 919.05.13 1019.05.13 1119.05.13 12

 

| + - | RTL - LTR