Kategoria: Warszawa
Opublikowano: 29 sierpień 2012 Odsłony: 4725
Drukuj

 

3.Pikieta 28.08


 

Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej z okazji Ogólnopolskiego Protestu w obronie wolności zgromadzeń

Bez prawa do zgromadzeń nie ma wolnej opinii publicznej. Bez opinii publicznej – dobro wspólne narodu zawsze będzie zagrożone, tym bardziej dziś, gdy władza pozbawia telewizję katolicką możliwości równoprawnego korzystania z nowych technologii, a w trakcie kluczowej debaty o miejscu Polski w Europie i przyszłości unii walutowej, zmierzając do likwidacji złotego i wprowadzenia euro – przestaje się liczyć nawet z konstytucyjnymi argumentami.

Zmiany w ustawie o zgromadzeniach zaproponowane przez prezydenta Komorowskiego zmierzają nie do realizacji wolności zgromadzeń, ale stanowią wprost zagrożenie dla możliwości korzystania z tego prawa. Sankcje finansowe dla organizatorów manifestacji zdjąć mają odpowiedzialność z władz zarówno za ochronę wolności manifestacji, jak i za ściganie sprawców łamania prawa. Wydłużenie czasu zgłaszania zgromadzeń uniemożliwi reagowanie tą drogą na politykę władz. Wszystko to ma zniechęcać Polaków do korzystania z tej formy wyrażania swych przekonań.

I niestety, nie jest to pierwszy krok władzy ku przekształceniu konstytucyjnego ładu demokratycznego w „demokrację sterowaną”, gdzie opozycja zostanie pozbawiona niezbędnych możliwości i środków działalności publicznej.

Prawica Rzeczypospolitej, wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec forsowanych przez obecną władzę zmian prawnych, deklaruje konsekwentną akcję przeciw ich wprowadzeniu.

(-) Marek Jurek
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Krzysztof Kawęcki
Wiceprezes Prawicy RzeczypospolitejPikieta 28.08

2.Pikieta 28.08 | + - | RTL - LTR