Apel mieszkańców Warszawy w sprawie Dębu historyczno-kulturowego pomnika pamięci o Janie Pawle II.
Jako mieszkańcy Warszawy wnosimy o uznanie dębu znajdującego się na placu gen. Józefa Hallera za historyczno – kulturowy pomnik pamięci o Janie Pawle II.

Dąb ten został posadzony w 2005 roku przed budynkiem przy ul. Darwina 9a, aby upamiętnić Papieża Jana Pawła II. W miejscu tym odbywały się spotkania mające na celu podtrzymywanie pamięci o Janie Pawle II i jego dziełach. W roku 2010 został przeniesiony na plac gen. Józefa Hallera, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego. Przy Dębie odbywają się spotkania, w trakcie których młodzież recytuje wiersze i śpiewa pieśni. Miejsce to dla nas, jako członków lokalnej, społeczności, przypomina o dziele jakiego dokonał Papież Jan Paweł II, wielki Polak, człowiek, który był i jest autorytetem dla ludzi wierzących, jak i niewierzących. Dlatego w związku z informacjami dotyczącymi reorganizacji zieleni na Placu Hallera, wnosimy o to, aby dąb ten uznać za historyczno – kulturowy pomnik pamięci o Janie Pawle II, objąć ochroną władz Dzielnicy Praga Północ i m.st. Warszawy, i trwale wpisać w przyszłe projekty mające na celu urządzenie zieleni na placu Hallera.

Podpisz apel

Przeczytaj apel | Podpisz apel | Apel podpisali
Copyright © 2011-2012Prawica Rzeczypospolitej