Chcemy szkoły, w której nauczyciel ma prawo uczyć i wychowywać. Nie – dla ideologii gender w polskich szkołach! Nie – dla dezorganizacji Kategoria: Publicystyka
Opublikowano: 04 październik 2013 Odsłony: 5381
Drukuj

 

 

przedszkoleaniolastroza12029 

W załączniku projekt  "Równościowe przedszkole" promujące kulturę Gender.

W dalszej części lista przedszkoli i punktów przedszkolnych z woj. Mazowieckiego, Łódzkiego, Dolnośląskiego, Śląskiego i Warmińsko mazurskiego prowadzonego przez Fundację edukacji przedszkolnej szerzącej kulturę Gender.

 

 

 Chcemy szkoły, w której nauczyciel ma prawo uczyć i wychowywać. Nie – dla ideologii gender w polskich szkołach! Nie – dla dezorganizacji


Sześć lat rządów Platformy Obywatelskiej to czas rosnącej nieodpowiedzialności władzy wobec problemów wychowania młodych Polaków. Od dewastacji nauczania historii władza przeszła do podważania zasad wychowawczych jako takich. Miarą tego jest przyjęcie bez protestu zaleceń WHO, zakładających totalną seksualizację wychowania dzieci. Szczególną odpowiedzialność za tę politykę ponoszą minister edukacji narodowej, pani Krystyna Szumilas, minister równouprawnienia, pani Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, i sam premier Donald Tusk.
Przypominamy, że zalecenia WHO zakładają, iż dzieci od przedszkola należy zachęcać do masturbacji, w wieku lat dwunastu powinny już nawiązywać kontakty w celu „uprawiania bezpiecznego i przyjemnego seksu”, umiejąc „skutecznie stosować prezerwatywy i środki antykoncepcyjne”, tak, by mając lat piętnaście dziewczęta i chłopcy, mając już dawno inicjację seksualną za sobą, krytycznie oceniały „normy kulturowe w odniesieniu do ludzkiego ciała” oraz „normy religijne w odniesieniu do ciąży”. Krótko mówiąc, żeby odrzucały etykę chrześcijańską, wstyd i odpowiedzialność za poczęcie dziecka.
Ta sama władza – już z własnej inicjatywy – kieruje do nauczycieli podręcznik „Lekcja równości”, przygotowany przez środowiska homoseksualne. Zaleca się w nim zapraszanie na lekcje szkolne aktywistów homoseksualnych i „biseksualnych”, aby budzić zainteresowanie dzieci ich stylem życia i ćwiczyć je w „tolerancji”.
Wzywamy władze do wycofania się z tej antywychowawczej polityki. Szczególnie do odwołania tzw. programu działań na rzecz równego traktowania, którego istotą jest odrzucenie definicji rodziny złożonej z ojca i matki, co stanowi już nie tylko negację cywilizacji chrześcijańskiej, ale po prostu samych podstaw życia społecznego.
Tę politykę, opartą na pogardzie dla etyki życia rodzinnego, poprzedzała od lat bezczynność wobec realnie postępującego kryzysu rodziny i kryzysu demograficznego. Dziś pod pretekstem jego skutków zamyka się wiejskie szkoły, a pracę – czasem z dnia na dzień – traci siedem tysięcy nauczycieli. Władza stawia samorządy w sytuacji bez wyjścia, a potem zrzuca na nie odpowiedzialność. W ten sposób za niszczeniem podstaw edukacji idzie niszczenie jej organizacyjnych struktur.
W tej sytuacji konieczna jest mobilizacja społecznej odpowiedzialności środowisk rodzicielskich i nauczycielskich oraz wszystkich, którym zależy na przekazaniu naszym dzieciom i młodzieży wartości naszej kultury. Prawica Rzeczypospolitej będzie informować społeczeństwo o wszelkich działaniach władz podważających zasady wychowania w polskich szkołach i mobilizować opinię publiczną do działań na rzecz edukacji narodowej wiernej zasadom naszej kultury.


(-) Marek Jurek
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej
(-) Lech Łuczyński
Sekretarz Generalny Prawicy

Czytaj więcej...
 
Dariusz Wieleba Kategoria: Histroia
Opublikowano: 03 październik 2013 Odsłony: 8586
Drukuj

Zebrowski 2 

 

 

Żołnierze I Brygady Podlaskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Od lewej N.N. "Śmiały", por. Henryk Jastrzębski "Zbych", por. Tadeusz Narkiewicz "Ciemny", sierż. Bolesław Olsiński "Pająk", "Szczerba" i ppor. Jan Skowroński "Cygan" (w wyniku jego zdrady osaczono i zabito por. T. Narkiewicza "Ciemnego").

 

22 września 1943 roku we wsi Dąbrówki ppor. Władysław Kołaciński ps. „Żbik”[1] objął dowództwo nad 32 osobowym oddziałem partyzanckim.[2] Początki działalności Oddziału „Żbika” były dość trudne. Brakowało uzbrojenia i zaopatrzenia. Pierwszą akcję przeprowadzono w kolonii Marianów, gdzie rozbrojono kilkunastu Niemców. Prowiant zdobywano w czasie akcji na niemieckie kolonie i majątki zarekwirowane przez Niemców. Dużą pomoc okazywała również ludność wiejska, bez której wszelkie działania w terenie byłby znacznie utrudnione a nawet czasami nie możliwe. Chłopi znali okolice, dostarczali żywność i informacje. Do ciekawszych akcji w 1943 roku, oddziału „Żbika”, można zaliczyć m. in.:

- w październiku 1943 roku, walkę z oddziałem niemieckim w pobliżu wsi Kajetanów. Niemcy ponieśli straty w zabitych i rannych. Po stronie partyzantów również było kilku rannych,[3]

- akcję na majątek Maluszyn,[4]

- likwidacja konfidentów Jana Budzynowskiego i małżeństwa Sobczyków, [5]

Czytaj więcej...
 
Praga Północ pod rządami Hanny Gronkiewicz-Waltz Kategoria: Praga Pn.
Opublikowano: 03 październik 2013 Odsłony: 3994
Drukuj

 

Praga Północ pod rządami Hanny Gronkiewicz-Waltz

HGW 

Siedem lat rządów Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz nie były dla Pragi Północ latami „tłustymi”. Przez ten okres Prezydent Warszawy wzięła na siebie odpowiedzialność za losy Pragi Północ, ponieważ to ona w 2007, a następnie w 2011 roku wbrew Radzie Dzielnicy powołała swoich własnych burmistrzów (potocznie zwanych komisarzami) i dała im kompetencje do zarządzania Dzielnicą, nie dając jednocześnie tych kompetencji burmistrzom wybranym przez Radę Dzielnicy.

Rozpoczynając podsumowanie tego okresu, trzeba sięgnąć do obietnic wyborczych Hanny Gronkiewicz-Waltz z kampanii samorządowej w 2006 roku. Dla Pragi Północ zaproponowała wówczas:

1) restaurację całej ul. Ząbkowskiej wraz z zabudowaniami wytwórni wódek "Koneser" aż do budynku przy ul. Radzymińskiej 2;

2) rewitalizację ul. Kawęczyńskiej, wraz z zabudową ul. Markowskiej;

3) gruntowną przebudowę i rewitalizację kwartału ulic Kijowskiej, Targowej, Ząbkowskiej i Brzeskiej z wykorzystaniem środków unijnych i funduszy prywatnych;

4) zbudowanie systemu świetlic socjoterapeutycznych, klubów pracy oraz ośrodków integracji społecznej w celu zmiany sposobu myślenia i działania tej części społeczności lokalnej, która do tej pory miała problemy z funkcjonowaniem zawodowym i społecznym;

5) budowę obiektów sportowych (hale, boiska przyszkolne) w celu wychowania praskiej młodzieży przez sport;

6) stworzenie systemu stypendiów dzielnicowych przyznawanych za dobre wyniki w nauce jak i za wyniki sportowe;

7) zmianę wizerunku dzielnicy i tworzenie nowego, artystycznego klimatu poprzez przyciąganie (np. niskimi stawkami najmu) kolejnych galerii, muzeów, obiektów kulturalnych;

8) budowę nowego domu kultury połączoną z remontem i modernizacją poprzez przebudowanie np. na amfiteatr muszli koncertowej w Parku Praskim.

 

Czytaj więcej...
 
Kategoria: Praga Pn.
Opublikowano: 30 wrzesień 2013 Odsłony: 4451
Drukuj

 

images default

Zapraszamy do lektury kwartalnika Myśl Praska. całość w załączniku.

 

Gender – poczwarka marksizmu jest już w Polsce. Ratujmy dzieci i ojczyznę przed tą zara

Korzenie genderyzmu w potocznej opinii sięgają rewolucji seksualnej 1968 roku, wywołanej na zachodzie Europy i Ameryce. Jest to jednak daleko idące uproszczenie. W rzeczywistości jest to kolejna odsłona rewolucji neomarksistowskiej, zaprojektowana na początku lat dwudziestych XX wieku przez Antonio Gramsciego – włoskiego komunistę. Jednak pełną odsłonę tego zjawiska obserwować można od około 50 lat w USA i Europie Zachodniej. Czym jest więc ideologia gender? To w najgłębszej istocie przedefiniowanie natury ludzkiej na zupełnie nowy obraz. Główny trzon genderyzmu to odczucia i wrażenia. Rozum, wola, obiektywna prawda, mądrość, nauka nie są żadnym fundamentem. Co więc mówią oficerowie genderyzmu na świecie? To nieprawda, że rodzimy się kobietami lub mężczyznami, jak naucza tego biologia. Ludzie wcielają się w role kobiecie i męskie na skutek wpływu kultury, tradycji, zwyczajów i stereotypów, a szczególnie religii. Zatem według nich prawdą jest to, że rodzimy się ludźmi (nie zaś dziewczynką lub chłopcem) a płeć biologiczna, którą widać (organy męskie lub żeńskie) nie oznacza, że urodziliśmy się kobietą lub mężczyzną, możemy bowiem odczuwać coś zgoła innego. Odczucia więc człowieka są najważniejsze, one determinują płeć. Zatem nie należy określać przy narodzinach dziecka płci, bo może ono będzie w przyszłości odczuwać w sobie odmienną płeć lub hybrydę różnych płci, a nie tę płeć z którą się urodziło. Te odczucia mają więc być w najwyższym stopniu respektowane i uznawane za prawdę przez innych. Co więcej, można to wielokrotnie zmieniać jak komu się zechce.

Załączniki:
Pobierz plik (MYŚL PRASKA nr 13.pdf)Myśl Praska nr.13[ ]436 Kb
Czytaj więcej...
 
Dariusz Wieleba Kategoria: Histroia
Opublikowano: 24 wrzesień 2013 Odsłony: 4292
Drukuj

onierze Bartka

W latach drugiej wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej utworzono wiele grup i organizacji podziemnych, których organizatorami byli przedstawiciele różnych ugrupowań politycznych. Jednym z takich ugrupowań był szeroko rozumiany ruch narodowy.

Ruch narodowy w okresie międzywojennym był poważną siłą polityczną. Jego działacze byli jedną z pierwszych grup likwidowanych po wkroczeniu Niemców i Sowietów do Polski. Mimo tak tragicznej sytuacji i poważnych strat poniesionych w czasie kampanii wrześniowej udało się utworzyć, na przełomie 1939/1940 roku, co najmniej kilkadziesiąt organizacji, których dowódcy wywodzili się z tego nurtu politycznego.

Początkowo organizowano raczej niewielkie grupy likwidacyjne w miastach i na terenie wiejskim. Z czasem wzrosło zapotrzebowanie na tworzenie większych oddziałów partyzanckich, które mogły chronić swoich ludzi i przygotować przyszłe siły zbrojne, które wzięłyby udział w wyzwalaniu ziem polskich.

Część z tych organizacji bądź grup działała regionalnie, inne swoją działalnością objęły całe terytorium II Rzeczypospolitej. Można przypuszczać, że przynajmniej część dowódców tych organizacji była szkolona do działań związanych z dywersją pozafrontową jeszcze przed wybuchem II wojny światowej.[1]

Czytaj więcej...
 
Kategoria: Warszawa
Opublikowano: 18 wrzesień 2013 Odsłony: 3893
Drukuj

 

17.09.2013 1 

W dniu 17 września 2013r. przedstawiciele sygnatariuszy deklaracji środowisk chrześcijańsko-konserwatywnych złożyli kwiaty przed pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie w Warszawie w rocznice agresji sowieckiej na Polskę.

link do deklaracji:

Deklaracja środowisk chrześcijańsko-konserwatywnych w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę

Czytaj więcej...
 
Kategoria: Histroia
Opublikowano: 14 wrzesień 2013 Odsłony: 4247
Drukuj

 

 big

Są w dziejach każdego narodu wydarzenia, które trwale zapisują się w świadomości jego obywateli lub przynajmniej w pamięci jego elit.

Jak więc to jest, że wiedza o wydarzeniach, które z małego Królestwa Polskiego o powierzchni

ok. 270 000 km2 drogą pokojową ,uczyniły mocarstwo europejskie,   obejmujące obszar ok. miliona km2, nie istnieje w świadomości nas Polaków.

 

Czytaj więcej...
 

Page 9 of 22

<< Start < poprz. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 nast. > End >>

Czy głosowałeś wyborach parlamentarnych?

Tak - 86.4%
Nie - 13.6%

Ilość głosów: 22
Głosowanie zakończone : 23 Lis 2011 - 02:32

Jak oceniasz nową stronę?

Super - 81%
Taka Sobie - 4.8%
Brzydka - 4.8%
Nie mam zdania - 9.5%

Ilość głosów: 21
Głosowanie zakończone : 22 Lis 2011 - 20:31
| + - | RTL - LTR