Kategoria: Praga Pn.
Opublikowano: 12 czerwiec 2013 Odsłony: 4897
Drukuj

 

Zapraszamy do przeczytania kolejnego numeru Myśli Praskiej.

Wychodząc naprzeciw naszym czytelnikom postanowiliśmy utworzyć nowy dział:

Pytania od czytelników.

 Sawomir Wojdat_2

Gazetka sumpatyków Prawicy Rzeczypospolitej, ale co to takiego ta Prawica Rzeczypospolitej?

 

Prawica Rzeczypospolitej powstała 19 kwietnia 2007 roku.

Jest ugrupowaniem chrześcijańsko-konserwatywnym. Sytuacja w kraju pokazuje, jak istotne jest, by w sferze społeczno-politycznej funkcjonowało takie ugrupowanie, jak Prawica Rzeczypospolitej. By głos w sprawach etyki i moralności oraz w sprawach fundamentalnych dla naszej wiary był słyszalny i mógł oddziaływać na rządzących. By wartości i wiara chrześcijańska, od pokoleń będące fundamentem naszej państwowości i narodowości, nie były poniewierane i lekceważone.

Prawica Rzeczypospolitej wielokrotnie występowała i zajmowała stanowisko w sprawach, które dla partii parlamentarnych nie zawsze były tymi, którymi winny się zająć. Jak choćby obrona polskiej waluty i sprzeciw wobec paktu fiskalnego. Potrzeba wzmacniania wewnętrznego rynku i uporządkowania polityki podatkowej. Wsparcie dla rodzin i dzieci - wydłużenie urlopów macierzyńskich, zmniejszenie podatków dla rodzin wychowujących dzieci. To Prawica Rzeczypospolitej doprowadziła do obowiązującej obecnie ulgi podatkowej dla rodzin z dziećmi. W ostatnim czasie to Prawica Rzeczypospolitej wskazywała na zagrożenia, jakie wynikają z prowadzenia polityki ograniczania godzin lekcyjnych historii czy wprowadzania w przedszkolach nauki o seksie. Zabierała głos w sprawie kształtu i treści nowego podręcznika do nauki życia w rodzinie, zawierającego treści homoseksualne i obce naszej kulturze oraz wartościom.

To Prawica Rzeczypospolitej wskazuje, jakie zagrożenie niesie ze sobą ingerowanie państwa w sferę wychowania dzieci przez rodziców. Prawo rodziców do wychowywania jest prawem niezbywalnym, w które nie można ingerować ustawowo czy politycznie. A obecnie rządzący - bez żadnego poczucia odpowiedzialności społecznej, bez świadomości, że wychowanie należy do najważniejszych składników dobra wspólnego – przyjmują ideologiczne zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), by od wieku przedszkolnego rozbudzać w dzieciach zainteresowania seksualne, tak by w dwunastym roku życia, a więc jeszcze w szkole podstawowej, były gotowe do podjęcia życia seksualnego.

Prawica Rzeczypospolitej z oburzeniem przyjmuje wygłoszone w Sejmie w imieniu premiera rządu wystąpienie minister ds. równouprawnienia, Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz. Pani minister w całości podpisała się pod postulatami politycznego ruchu homoseksualnego, twierdząc, że brak wątków homoseksualnych w nauczaniu szkolnym stanowiłby dyskryminację homoseksualistów. Tymczasem moralna dezaprobata homoseksualizmu nie jest żadną dyskryminacją ani fobią, ale wyrazem norm etyki życia rodzinnego, z których wyrasta cała nasza cywilizacja i które spełniają niezastąpioną rolę w kształtowaniu dobra wspólnego i szacunku dla godności ludzi.

Zdaniem Prezesa Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka, dziś rodzina jest spychana na margines, zwłaszcza rodziny wielopokoleniowe, wielodzietne, również rodziny żyjące z rolnictwa i zamieszkujące tereny wiejskie. Państwo nie stoi na straży rodzin, a dowodem na to stwierdzenie jest ciągła podwyżka podatku VAT, który uderza w nas każdego dnia, podczas codziennych zakupów. Nie artykułów luksusowych, ale tych niezbędnych do funkcjonowania. "Dopóki nie wprowadzimy ulg dla rodzin, nie zmniejszymy podatków, nie możemy mówić w tym kraju o sprawiedliwości" - tłumaczył Marek Jurek.

Prawica Rzeczypospolitej krytycznie odnosi się także do pojęcia suwerenności prezentowanego przez Unię Europejską. Naszym zdaniem, suwerenność każdego z państw członkowskich zaczyna być ograniczana na rzecz "zasady nadzoru nad budżetem". Wspólna waluta (euro) zdaniem Marka Jurka to także utopia, gdyż każde z państw jest inne pod względem rozwoju gospodarczego.

Dziś na każdym polu atakowane i wyśmiewane są wartości i postawy moralne, jakimi kierowali się i jakimi żyli nasi dziadowie i ojcowie. Dziś w imię jedności europejskiej narzuca się nam obce nam rozwiązania w sferze życia rodzinnego, społecznego, polityki gospodarczej i pieniężnej. Zmusza się nas do przyjmowania postaw i zachowań, które już dziś w wielu krajach Europy budzą sprzeciw i niepokój. Bez żadnych ograniczeń atakowany jest Kościół katolicki w kraju - co jest również odzwierciedleniem europejskich trendów. Dlatego tak bardzo ważne jest, by w Polsce te wartości i chrześcijańska wiara oraz ci, którzy ją wyznają, mieli silną reprezentacje polityczną, zdolną rządzić i wpływać na decyzje oraz władze państwowe i samorządowe. By ci wszyscy, którym obecne zdziczenie moralne jest obce i którzy nie godzą się na szarganie i poniewieranie wartości chrześcijańskiej wiary, jednoczyli się pod szyldem Prawicy Rzeczypospolitej.

Załączniki:
Pobierz plik (MYŚL PRASKA nr 12.pdf)Myśl Praska nr 12[Kwartalnik sympatyków Prawicy Rzeczypospolitej]445 Kb
 
Kategoria: Praga Pn.
Opublikowano: 09 czerwiec 2013 Odsłony: 3922
Drukuj

 

Koncert zespołu Forteca
Warszawa Praga Północ
Muszla Koncertowa
w Parku Praskim
22 czerwca 2013 godzina 17.00

 

https://www.facebook.com/events/464030080357644/

 plakat2drukcmyk may

 

Czytaj więcej...
 
Kategoria: Warszawa
Opublikowano: 31 maj 2013 Odsłony: 6915
Drukuj

 

 

Protest odbył się przed kuratoriami w całej Polsce.

W Warszawie pod Ministerstwem Edukacji Narodowej (al. Szucha 25)

31.05.13 1 

Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej - Nie pozwolimy deprawować naszych dzieci!

Jutro Dzień Dziecka. Już za parę godzin obejrzymy festiwal obłudy. Władze – z premierem na czele – będą prześcigać się w wylewnych serdecznościach wobec dzieci i ich rodziców. Będę to robić ludzie, którzy rujnują wysiłek wychowawczy polskich rodzin i edukację polskich dzieci. Będą to robić członkowie rządu, który oficjalnie współpracuje z organizacjami homoseksualnymi, który poleca nauczycielom podręczniki przygotowane przez te organizacje.

Bez żadnego poczucia odpowiedzialności społecznej, bez świadomości, że wychowanie należy do najważniejszych składników dobra wspólnego – rząd ten przyjmuje ideologiczne zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), by od wieku przedszkolnego rozbudzać w dzieciach zainteresowania seksualne, tak by w dwunastym roku życia, a więc jeszcze w szkole podstawowej, były gotowe do podjęcia życia seksualnego.

Tej władzy możemy więc powiedzieć tylko jedno:

Ręce precz od naszych dzieci! Nie sprzedawajcie naszych dzieci dla swoich karier!

(-) Marek Jurek

Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Krzysztof Kawęcki

Wiceprezes ZG Prawicy Rzeczypospolitej

Czytaj więcej...
 
Kategoria: Publicystyka
Opublikowano: 27 maj 2013 Odsłony: 4043
Drukuj

marian pika

 

To jest źle postawione pytanie. Można oczywiście dyskutować różne hipotetyczne scenariusze.
W tradycji retorycznej można zadawać pytania na przykład nad scenariuszami zupełnie nieprawdopodobnymi, które mogą pobudzać intelektualną wyobraźnie. Na przykład na początku V wieku można było się zastanawiać, jakich nowych podbojów powinno dokonać Cesarstwo Rzymskie, aby zapewnić urzeczywistnienie Pax Romana. Czy też można było dywagować na początku 1914 roku nad nieprawdopodobieństwem wojny europejskiej spowodowanej rozwojem handlu. Ale takie intelektualne zabawy, można przeprowadzać na ćwiczeniach retorycznych, mających na celu wyostrzenie zdolności perswazyjnych. Ale nie dla intelektualnej zabawy się tu przecież zebraliśmy. Zebraliśmy się, jak rozumiem intencje organizatorów dzisiejszej debaty, aby zastanowić się nad miejscem polityki w kształtowaniu przyszłości naszego narodu. I jeżeli taka jest intencja organizatorów, to pierwszym zadaniem, zanim przejdziemy do części postulatywnej, jest zdefiniowanie narodowej kondycji, zdefiniowanie wyzwań i zagrożeń, aby w tym kontekście polityka i odpowiedz na to pytanie nie było retorycznym pustosłowiem, a stała się realną odpowiedzią na wyzwania czasu.

Czytaj więcej...
 
Kategoria: Historia Polski, Europy i Świata
Opublikowano: 22 maj 2013 Odsłony: 5878
Drukuj

Dwadzieścia lat wystarczyło aby wychować elity II Rzeczypospolitej.

Wiedzieli co maja robić kiedy Ojczyzna była zagrożona.

Potrafili znieść wiele w drodze do celu. Kroczyli drogą która żądała ofiar. Zanim przystąpili do walki, wielu z nich złożyło ofiarę z własnego krwi.

To ich postawa zasługuję na zapamiętanie. Czy dziś Polacy wiedzieli by jak się maja zachować w chwili zagrożenia?

 

1939.09.01 Dęblin   XIII-ta Promocja Absolwentów SPL

 

Historia jednego z absolwentów.Wadysaw Siwek

por. Władysław Siwek 

nr. id.: P – 1062 CV

urodziny. 21.03.1916r. w Woli Zadybskiej, Gm. Kłoczew

 

zginął 21.04.1941r. Yatesbury 2 Signal School

Zapraszam również na Facebooka:

https://www.facebook.com/MyslPraskaKwartalnikBiuletynInformacyjny?ref=hl

Czytaj więcej...
 
Kategoria: Warszawa
Opublikowano: 19 maj 2013 Odsłony: 6330
Drukuj

 

 19.05.13 1

Warszawa Plac Zamkowy 19 maj 2013. Godzina 12.00. 

 

Polska stanęła przed prostym wyborem między odpowiedzialnością w życiu narodowym oraz wolnością opinii publicznej a polityką obecnego rządu, czyli tłumieniem krytyki i porzuceniem praw Rzeczypospolitej na forum międzynarodowym – przyszedł czas na wielkie przebudzenie odpowiedzialności za przyszłość Polski.

Jeżeli Polska ma mówić, to musimy mieć wolne media i takie, w których na pierwszym miejscu jest Bóg. Podstawą życia społecznego nie są ambicje polityków, ani wygoda tych ludzi, którym się powodzi. Podstawą jest każda rodzina. Walczymy w obronie Telewizji Trwam, dlatego, że chcemy mieć media, które nie milczą o tym, że w polskich aptekach zaleca się sprzedaż środków poronnych. Chcemy uczciwej debaty o pakcie fiskalnym, chcemy zachować suwerenność w sprawach naszego budżetu. By za 10 lat nikt nam nie mówił, że mamy zaniechać polityki prorodzinnej, bo takie są zalecenia polityki finansowej Unii Europejskiej. Jeśli chcemy w tym przełomowym dla naszej ojczyzny momencie decydować o naszych sprawach, musimy mieć wolne media. Chcemy usłyszeć głos naszych przekonań. Pamiętam jak kilkanaście lat temu przez decyzje wstrzymujące przydziały częstotliwościowe, utrudniające dostęp do odbiorców praktycznie doprowadzono do upadku Telewizję Niepokalanów. W 1996 likwidowano konserwatywne programy patriotyczne i prawicowe. Nie chcemy aby coś podobnego nastąpiło dzisiaj.

Zapraszam również na Facebooka:

https://www.facebook.com/MyslPraskaKwartalnikBiuletynInformacyjny?ref=hl

 

Czytaj więcej...
 
Kategoria: W mediach
Opublikowano: 18 maj 2013 Odsłony: 4292
Drukuj

 

- Nie jestem pewien, czy premier rządu i szef partii, Donald Tusk, naprawdę chce przeforsowania ustawy dotyczącej związków partnerskich. Z jednej strony Platforma obawia się utraty liberalnych zwolenników, ale z drugiej strony nigdy nie obejdzie z lewej flanki Ruchu Palikota czy SLD - komentuje Piotr Strzembosz z Prawicy Rzeczypospolitej w wywiadzie dla Prawy.pl.

piotr strzembosz

Grzegorz Lepianka: Końcem czerwca w Katowicach odbędzie się kongres Prawa i Sprawiedliwości. Jednocześnie Jarosław Kaczyński zapowiada rozszerzenie „obozu patriotycznego”, zaplecze polityczne PiS ma zostać powiększone o nowe środowiska. Prawica Rzeczypospolitej będzie jednym z tych środowisk?

 

http://prawy.pl/portal_aktual/z-kraju/3060-tuskowi-taki-polityk-jak-gowin-moze-byc-potrzebny


Piotr Strzembosz: Prawica Rzeczypospolitej już ponad rok temu zawarła pisemne porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością, na mocy którego nasi kandydaci będą startować z list PiS do Sejmu, Parlamentu Europejskiego oraz samorządu na szczeblu sejmików i miast wojewódzkich. Jest to daleko idąca współpraca dająca obu stronom wymierne korzyści. Jest to czytelny sygnał, że prawica może być zjednoczona, a jednocześnie może mieć różne szyldy partyjne. Że można iść w jednym kierunku, ale oddzielnie, bowiem zarówno pod względem programowym, jak i stylu uprawiania polityki, nasze partie różnią się i odwołują do nieco innego wyborcy. I to jest realne „rozszerzenie” i odwołanie się do większej rzeszy wyborców.
Czytaj więcej...
 

Page 12 of 22

<< Start < poprz. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 nast. > End >>

Czy głosowałeś wyborach parlamentarnych?

Tak - 86.4%
Nie - 13.6%

Ilość głosów: 22
Głosowanie zakończone : 23 Lis 2011 - 02:32

Jak oceniasz nową stronę?

Super - 81%
Taka Sobie - 4.8%
Brzydka - 4.8%
Nie mam zdania - 9.5%

Ilość głosów: 21
Głosowanie zakończone : 22 Lis 2011 - 20:31
| + - | RTL - LTR