Łukasz Kwiatkowski Kategoria: W mediach
Opublikowano: 29 październik 2011 Odsłony: 3275
Drukuj

Artykuł z money.pl

"06.10. Warszawa (PAP) - Wspieranie rodziny to jeden z głównych punktów wspólnego programu wyborczego Unii Polityki Realnej oraz Prawicy Rzeczypospolitej. Program przedstawiony w środę przewiduje m.in. gwarancję samorządowego becikowego oraz dodatek macierzyński dla rodzin wielodzietnych

Prawica Rzeczypospolitej i Unia Polityki Realnej - obok wspólnego kandydata na prezydenta stolicy, którym jest Piotr Strzembosz - wystawią w wyborach samorządowych również wspólne listy do Rady Warszawy i rad dzielnic.

Strzembosz poinformował, że listy wyborcze są obecnie dopracowywane. "Obsadzimy listę wyborczą do Rady Warszawy i do większości dzielnic. Nie mamy parytetów. Naszym zdaniem nie ma znaczenia, jakiej płci, są kandydaci. Pierwsze miejsca na listach będą obsadzane przez najlepszych" - zaznaczył Strzembosz.

 

Zaprezentowany na środowej konferencji prasowej wspólny program UPR i Prawicy Rzeczypospolitej przewiduje m.in. wprowadzenie przydziału dodatkowych środków dla szkół uzyskujących najlepsze wynik w nauce i sporcie, a także wprowadzanie specjalnych programów naprawczych dla placówek osiągających gorsze wyniki. Jak oceniono, ma to wymusić efektywność kształcenia w szkołach.

"Szkoła dopasowana do potrzeb wybitnie uzdolnionych i słabszych uczniów jest tym, do czego dążymy" - mówił Piotr Soporowski (UPR).

Lech Łuczyński z Prawicy Rzeczypospolitej dodał, że głównym celem programu jest, to aby samorządy zmieniły sposób swojego postępowania wobec rodziny "z przedmiotowego na podmiotowy". "Chodzi o to, aby rodzinę traktować jako najbardziej przydatną organizację społeczną" - podkreślił.

Priorytetem UPR i Prawicy Rzeczypospolitej jest też zwiększenie uczestnictwa rodziców w funkcjonowaniu szkoły. Soporowski uważa, że kontrola rodzicielska nad pracą nauczycieli byłaby czynnikiem poprawiającym sprawność działania i efektywność w nauczaniu szczególnie najmłodszych.

Program UPR i Prawicy Rzeczypospolitej przewiduje także udostępnianie szkolnych obiektów sportowych dla młodzieży w czasie wolnym od zajęć.

W programie wyborczym zaproponowano też wprowadzenie "Karty rodziny 5+". Karta ma wspierać z co najmniej trójką dzieci. Oba ugrupowania planują też wprowadzenie zniżek dla rodzin wielodzietnych do teatru, kina i na basen"

| + - | RTL - LTR