Kategoria: Warszawa
Opublikowano: 06 marzec 2013 Odsłony: 3691
Drukuj

 

logo Warszawa, dnia 7 marca 2013r.

STANOWISKO PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ OKRĘG WARSZAWA

w sprawie nowej polityki śmieciowej miasta i opłat z tym związanych.

Prawica Rzeczypospolitej negatywnie ocenia zaproponowaną przez władze miasta nową politykę śmieciową i wysokość opłat.spalarnia 2

Należy uznać, iż nałożony na gminy ustawowy obowiązek, by to one zajęły się gospodarką śmieciową poprzez ustanowienie jednolitej opłaty i narzucenie dotychczasowym zarządcom i właścicielom nieruchomości firmy, która to odbierze z nieruchomości śmieci, sprowadzi się do przerzucenia wszelkich kosztów na mieszkańców poprzez wygórowane stawki za odbiór odpadów. W konsekwencji wiele firm działających na rynku usług komunalnych, polskich rodzimych firm, zmuszonych będzie do likwidacji swej działalności lub wejście w współprace z silniejszymi zagranicznymi firmami, a są to bogate zagraniczne koncerny zainteresowane przejęciem polskich firm, co wcześniej czy później skończy się to dyktatem cen przez te koncerny.

 

Mieliśmy już w przeszłości przykłady centralnej, sterowanej polityki gospodarczej. Wiemy, że nie był to najlepszy czas dla naszej gospodarki.

Przyczyną nowelizacji ustawy o gospodarce odpadami w gminach było zwiększenie liczby segregowanych odpadów celem wtórnego ich przetworzenia oraz zmniejszenie liczby odpadów składowanych. Należało skorzystać z dostępnych narzędzi administracyjnych nie wywołując rewolucji śmieciowej. Można było sukcesywnie zwiększać wysokość opłat za składowanie śmieci na wysypiskach. Wzrost opłat wymusiłby zarówno na mieszkańcach jak i firmach by większa ilość odpadów była segregowana z przeznaczeniem do odzysku. Można było również podjąć działania zachęcające producentów, by wykorzystywali opakowania zwrotne w swej produkcji, a firmy śmieciowe nieposiadające sortowni odpadów oraz zaplecza technicznego do obróbki odpadów, eliminować z rynku.

W chwili obecnej mamy wzrost opłat dla mieszkańców o 100-200% oraz wywołane zamieszanie i chaos wśród spółdzielni, wspólnot, zarządców nieruchomości, mieszkańców oraz w firmach śmieciowych. Takim działaniom jesteśmy przeciwni.

Wiceprzewodniczący Zarządu                                                         Pełnomocnik Okręgowy

Mazowieckiej Prawicy Rzeczypospolitej                                         Prawicy Rzeczypospolitej

Piotr Strzembosz                                                                               Waldemar Wasiewicz

| + - | RTL - LTR